Ihan tutkalla eli annetaan suunta ohjaukselle

Työelämätutka on työelämävalmiuksien kartoitus menetelmä, jonka tehokkuus perustuu visuaalisuuteen ja holistiseen ajatteluun ohjauksessa. Holistinen ajatteluhan on siitä mukavaa, että se todellakin mahdollistaa oivaltamisen ja sen tukemiseen Työelämätutka on erinomainen väline.

Työelämään liittyviä testausmenetelmiä on runsaasti. Suurin osa niistä on hyviä ja tarpeellisia oikein käytettynä, joten en ala näitä keskenään vertaamaan ja sitä samaa toivon lukijoiltakin.

Työelämätutkan erinomaisuus perustuu monikäyttöisyyteen eli se on sovellettavissa erilaisissa tilanteissa vaihtelevilla taustoilla olevien henkilöiden arvioinnin työkaluksi, josta yksinkertaisimmillaan saa käytännön hyötyä jo itsenäiselläkin arviolla.

Kuitenkin parhaiten Työelämätutka toimii tilanteessa, jossa ohjaus tai valmennussuhde on hieman pitkäkestoisempi, jolloin arvioinnin voi tehdä valmennuksen alussa ja lopussa.

Lopussa tehty arviointi kertoo ohjauksen onnistumisen sillä suunnalla, minkä ensimmäinen arviointi on antanut.

Työelämätutkan soveltamisalueita ovat mm. rekrytointi, uudelleensijoitus, urasuunnittelu, työelämän siirtymävaihe jne.

Työelämätutkaan voi tutustua osoitteessa: www.te-tutka.fi.

Työelämätutka on Psykologian tohtori, dosentti Timo Spangarin koordinoiman työryhmän kehittämä arvioinnin ja ohjauksen työkalu.