Entries by Tiina Häkkinen

Kokous, palaveri vai neuvottelu? Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Työyhteisöjen sisäisiä kokoontumisia kutsutaan monilla eri termeillä. Yleisimmin käytetään termejä palaveri, kokous ja neuvottelu. Tavoitteet ja toivottu lopputulos ohjaavat pitkälti kokoontumisen luonnetta. Kokous määritellään määrämuotoiseksi, sääntöihin sidotuksi vuorovaikutustapahtumaksi. Osallistujilla on tiettyjä institutionaalisia rooleja, jotka näkyvät tilanteessa erilaisiin oikeuksiin ja vastuihin suuntautumisena. Kokouksessa painotetaan määrämuotoisia menettelytapoja ja sääntöjä, joilla pyritään takaamaan kokouksen osallistujille mahdollisimman yhdenvertaiset osallistumis- […]

Projektiviestintä eläväksi

Miksi niin moni projekti ajaa karille tai projektityöskentely on tuskaa? Siksi, että projekteista puuttuu niitä koossa pitävä liima: viestintä. Yli puolet projektityöskentelyn ongelmista johtuu puutteellisesta viestinnästä. Kasvokkain viestinnästä valtaosa tapahtuu erilaisissa kokouksissa ja palavereissa. Kokous on paikka jossa projekti tehdään eläviksi ja puhutaan olemassa olevaksi. Kokousmenetelmien monipuolistaminen ja strategisten kumppaneiden mukanaolo varmistetaan hyödyntämällä fasilitointia ja […]