MT kolmio
Palvelumme muotoillaan asiakasyrityksen tarpeiden mukaan käyttäen pohjana Huippuyritysten menestystekijä kolmiota.

Jokaiseen prosessiin kuuluu huolellinen taustoitus ja tutustuminen asiakkaan tarpeeseen. Tästä tarpeesta syntyy täsmätuotettu ohjelmamme liiketoiminnan kehittämiseen. Tuo kehittäminen jatkuu Aktiivisen seurannan avulla.

Näillä askeleilla varmistamme palvelumme tuloksia tuottavana kehitysprojektina asiakkaalle. Tämän varmistamme vaikuttavuus kyselyllä 2-3 kuukautta kehityshankkeen jälkeen.

Projektit vaihtelevat kestoltaan muutaman tunnin luoennoista pitkiin, jopa useampia vuosia kestäviin ohjelmiin.

Käyttämiämme menetelmiä ovat mm: valmennus, koulutus, mentorointi, facilitointi, konsultointi, jne. Toimimme yksilö tasolla, pienryhmissä sekä isommissä, vaikka koko yrityksesi henkilökunnan kokoisissa tilaisuuksissa.

Asiakaslausuntoja

Myynti

Valmennustalo Itsensäylittäjät Oy on kouluttanut Säästöpankki Optian henkilökuntaa asiakaskohtaamisen kehittämisessä vuosina 2012 – 2013. Koulutukset ovat olleet käytännönläheisiä, aktivoivia ja mukaansatempaavia. Koulutuksen tilaajat ja koulutuksen osallistujat ovat olleet tyytyväisiä koulutusten antiin sekä niistä saatuihin toimintatapoihin ja ajatuksiin. -Kalevi Hilli, Pankinjohtaja

Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle haettiin vuosi sitten uutta potkua silmällä pitäen lähivuosien tiedossa olevia haasteita. Paikallisen mainostoimiston suosituksesta toimistoomme asteli alkuvuodesta 2013 kaksi energistä kaveria Valmennustalo Itsensäylittäjistä. Sekä Teemu Vesala että Mikko Tukonen antoivat vakuuttavan ja positiivisen kuvan osaamisestaan. Niinpä sovimme kahdessa erässä tehtävästä valmennustyöstä, josta vastuullisena vetäjänä toimi Teemu Vesala.

Porukkamme jaettiin kahteen ryhmään siten, että ensimmäinen valmennusosio toteutettiin keväällä 2013 ja toinen osio syksyllä 2013. Teemu Vesala onnistui mukautumaan hyvin toiminta-ympäristöömme ja sai hieman erilaisella valmennustavalla ”tiimimme” jäsenet innostumaan myyntityöstä. Ihmisläheinen valmennustyö miellytti monia.
Valmennusprojektiin olimme hyvin tyytyväisiä ja saimme käyttöömme monia käyttökelpoisia työkaluja myyntimme kehittämiseen. –Kari Kuusniemi, toiminnanjohtaja & Pirjo Lumioja, talouspäällikkö

Valmennustalo Itsensäylittäjät on toiminut Jyväskylän Paviljongin myynti- ja asiakaspalveluhenkilökunnan myyntivalmennuksen toteuttajina. Valmennus on ollut 3 osainen(1 osa syksyllä 2013 ja 2 osaa keväällä 2014). Myyntivalmennus on toteutukseltaan ollut erinomainen. Sen rakenne on onnistuttu kohdentamaan koko asiakaspalveluorganisaatiomme myyntiosaamisen ja motivaation nostamiseen. Valmennuksen kestot ja aikataulut on sovellettu meidän sesonkiemme ja työrytmimme mukaisiksi.
Valmennus on sisältänyt erittäin toimivia osia mm. jokaisen oman myyntiprofiilin, myyntipsykologian  sekä asiakkaan ymmärtämiseen. Lisäksi  valmennuksessa oli erillinen osa yksilöhaastatteluosa aktiviisen myyntitekemisen käynnistämiseen. Valmennuksen aikana rakensimme henkilökohtaisia myyntityökaluja. Aiomme toteuttaa valmennukselle vielä neljännen jatko-osan, joka syventyy käytännön myyntiarjen laadun parantamiseen.
Voimme vilpittömästi suositella Valmennustalo Itsensäylittäjien myyntivalmennusta myös muiden organisaatioiden kehittämiseen. –Pietari Sorri, toimitusjohtaja, Jyväskylän Kongressikeskus Oy

Valmennustalo Itsensäylittäjät järjesti Remister Takuuremonteille nelipäiväisen myyntivalmennuksen välillä  joulukuu 2013 – maaliskuu 2014. Kouluttajat Teemu Vesala ja Mikko Tiira tekivät ammattimaisen tarvekartoituksen ennen koulutuksen aloitusta ja he löysivät ”kipupisteemme”, joihin koulutus täsmennettiin. Valmennuksen sisältö rakennettiin tarvekartoituksen pohjalta toimintamme tarpeisiin ja koulutuspäivät sovittiin ennalta juuri oikeisiin hetkiin, jotta pääsimme hyödyntämään opittua välittömästi käytäntöön.

Valmennus oli erittäin hyvin valmisteltua ja ammattimaista. Valmentajien kyky pitää keskustelu sovitussa aihealueessa onnistui erinomaisesti. Pidämme itseämme vahvana ja osaavana myyntiorganisaationa, mutta valmennus antoi meille useita uusia ja hyödyllisiä työkaluja. Olemme ottaneet uudet työkalut käytäntöön ja saaneet niistä jo näin lyhyellä aikajänteellä hyviä tuloksia aikaiseksi.
Yleisesti valmennuksen ilmapiiri oli erittäin avoin ja kehittävä. Suosittelen Itsensä Ylittäjien Teemu Vesalaa ja Mikko Tiiraa varauksetta kaikille, jotka tahtovat saada lisää myyntiä sekä osaavampaa ja tyytyväisempää myyntihenkilöstöä. –Lasse Asmundela, toimitusjohtaja , Remister Keski-Suomen Takuuremontit Oy

Ajankäyttö

Asiat tuotiin selvästi esille ja annettiin kaikille puheenvuoroja ja kaikki mielipiteet huomioitiin. Lyhyt ja ytimekäs valmennus, ei rönsyilty liikaa. Hyvä kokonaisuus. – Jukka Vaununmaa, Volvo Bus Finland

Positiivinen, rauhallinen, kannustava ote koulutettaviin. Selkiytti työyhteisön asioita; vahvuuksia ja mahdollisuuksia, kaikki saivat vaikuttaa. – Jaana Pakka, UPM Kymmene

Selkeä ulosanti, kokemusta yrityselämästä, hyvä tilannereagointi, itsevarma ja mukava tyyppi. Ajatonta perusasiaa hyvin sovellettuna meidän firman tarpeisiin. Varmasti herätti ihmiset ajattelemaan omaa ajankäyttöään. Muuttunee toiminnaksi jo ensi viikolla. Ymmärsimme palaverien ja ajanhallinnan merkityksen! – Veikko Vallin, FuncFood Oy

Asia tuli selväksi – käytetyn ajan puitteissa käytiin paljon asioita läpi. Aina on mielenkiintoista oppia uusia asioita. Ihmisten käyttäytymisen perimmäiset syyt ja toiminnan kehittämiseen käydyt keskustelut antoisia. – Bjarne Lehtonen, KVL-Tekniikka Oy

Olen ollut vastaavilla kilpailijoiden valmennuksilla ja tämä oli niihin verrattuna paljon ihmisläheisempi ja “helpompitajuinen”. Vastasi sisällöltään sitä mitä kurssilta odotin saavanikin. Parasta oli se, että saimme ryhmänä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Valmentajan vahva kokemus näkyi positiivisella tavalla. – Eira Nikkilä, Steripolar Oy

Tähän mennessä paras valmennus. Materiaali vastasi valmennusta ja asiaa. Aikataulu piti, asia oli Ok, valmennus oli innostavaa ja ammattitaitoista. – Kyösti Lind, Lännen Tehtaat Oyj

Läpikäyty aineisto kattoi laajasti käsiteltävän aihepiirin. Käsiteltiin myös päivän aikana esille tulleita seikkoja materiaalin ulkopuolelta. Yhteishenki tiivistyi! – Pauli Laurila, Satakunnan Puhelin Oy

Täsmä

Selkeä tyyli, ottaa valmennettavan huomioon ihmisenä, ei vain koulutettavana. Koulutus oli monipuolista, aikaa olisi saanut olla koko viikonloppu, tarpeellista myös yksityiselämän puolella. Parasta oli oikeista asioista puhuminen ja niihin keskittyminen. – Elina Koski, Satakunnan Kansa

Hyvin jäsennelty ohjelma eteni mukavasti. Teoria ja käytäntö limittyi mukavasti. Hyviä ajatuksia ja ideoita esimiehen, alaisen ja tiimiläisen näkökulmasta. Oli helppo ottaa osaa keskusteluun. Oheisohjelma oli hienosti suunniteltu ja toteutettu. – Tiina Kataja, Oracle Finland Oy

Laittoi todella ajattelemaan asioita täysin uusista näkökulmista ja uskon sen vaikuttavan suuresti omaan tulevaisuuteeni. Olavi sai helposti kaikki mukaan tilanteessa kuin tilanteessa ja vaikka välillä oli aika raskasta, hän sai jaksamaan. – Tuomas Soiniitty, Hyvinkään Konemyynti Oy

Vetäjä oli oma itsensä, osaa asiansa ja osaa ottaa yleisönsä. Aihe oli hyvä – antaa ajattelemisen aihetta ja intoa kokeilla uusia juttuja. – Harri Peltonen, Satakunnan Liikenne Oy

Valmennus oli havainnollinen, selkeä ja johdatteleva. Sain konkreettisia välineitä kommunikoida paremmin. Materiaali antoi mahdollisuuden edetä ryhmän tarpeiden mukaan. Aihe oli mielenkiintoinen, motivoituminen tuli luonnostaan. – Johanna Suokanto, Rauman kaupunki

Suunnitelmallista, asiahakuista ja vaihtelevaa. Ammattitaitoista ja miellyttävää valmentamista. Asia tärkeää, mutta kuitenkin kevyttä. Huomioitu myös koulutettavien mahdollisuus keskustella “aiheen ohi”. Se on tärkeää ja sille pitää olla aikaa. Koulutus oli räätälöity juuri meille. Tuli tunne, että on nähty vaivaa eikä vain monistettu ohimennen tähän käyttöön. Ajatus siitä, että erilaisuus on ok, se on helpottavaa. – Kirsi-Marja Schwartz, Jokinen & Ramstedt Oy

Referenssejämme

TILAA UUTISKIRJEEMME

Ota meihin yhteyttä